Analogiczna jest przymiotnikowa forma odbytu.

Analiza może odnosić się do: