Obraz przez/od Benjah-bmm27

Antyprogestogeny, czyli antyprogesteryny, znane również jako antagoniści lub blokery progesteronu, to klasa leków, które zapobiegają pośredniczeniu przez progesterony w ich biologicznym działaniu w organizmie. Działają one poprzez blokowanie receptora progesteronowego (PR) i/lub hamowanie lub hamowanie produkcji progestogenu. Antyprogestogeny są jednym z trzech rodzajów antagonistów hormonów płciowych, pozostałe są antiestrogenami i antyandrogenami.

Antyprogestogeny są stosowane jako poronne i doraźne środki antykoncepcyjne oraz w leczeniu włókniaków macicy. Są one również badane w leczeniu raka piersi. Przykładami antyprogestagenów są: mifepriston o słabym częściowym agoniście receptora progesteronowego, selektywny modulator receptora progesteronowego (selective progesterone receptor modulator - SPRM) octan uliprystalu oraz cichy antagonista aglepristone. W przypadku aborcji medycznej mifepriston jest łączony z prostaglandyną (np. gemeprostem).

Opracowano kilkaset antyprogestagenów, ale tylko trzy, mifepriston, lilopriston i onpristone, zostały podane ludziom, a z nich, tylko mifepriston został zatwierdzony i wprowadzony do użytku klinicznego.

 Niniejszy artykuł zawiera materiały należące do domeny publicznej z dokumentu amerykańskiego Narodowego Instytutu Walki z Rakiem: "Słownik pojęć związanych z rakiem".