Oksym progesteronowy, czyli monoksym progesteronowy, jest oksymowym koniugatem progesteronu i może odnosić się do niego:

.mw-parser-output table.dmbox{clear:both;margin:0.9em 1em;border-top:1px solid #ccc;border-bottom:1px solid #ccc;background-color:transparent}