Progestagenowy test progestagenowy, czyli test odstawienia progesteronu, jest testem stosowanym w dziedzinie położnictwa i ginekologii do oceny pacjenta, u którego występuje amenorrhea. Ze względu na łatwo dostępne testy do pomiaru stężenia estradiolu w surowicy, test ten jest obecnie rzadko stosowany.

Badanie wykonuje się poprzez podanie progesteronu, takiego jak progesteron, w postaci zastrzyku domięśniowego lub doustnego octanu medroksyprogesteronu (Provera). Jeśli u pacjenta występuje wystarczająca ilość estradiolu w surowicy (więcej niż 50 pg/ml), krwawienie z odstawienia powinno wystąpić 2-7 dni po odstawieniu progesteronu, co wskazuje, że amenorrhea u pacjenta jest spowodowana anowulacją. Jeśli jednak po odstawieniu progesteronu nie wystąpi krwawienie, wówczas amenorrhea u pacjenta może być spowodowana a) niskim stężeniem estradiolu w surowicy (tj. przedwczesnej niewydolności jajników), b) dysfunkcji osi podwzgórzowo-przysadkowej (np. niskiego GNRH lub niskiego FSH, które prowadzą do niskiego poziomu estrogenów), c) niereaktywnego endometrium, lub d) problemu z przewodem odpływowym macicy, np. zwężenia szyjki macicy lub synechii macicy (zespół Ashermana). W celu rozróżnienia między hipoestrogenizmem a problemem z drogami odpływu z macicy/niereaktywnym endometrium, można podać estrogen, a następnie podać progestynę w celu wywołania krwawienia z odstawienia. Jeśli u pacjentki występuje krwawienie odstawienne z powodu skojarzonej terapii estrogenem/progestyną, to najprawdopodobniej jest to krwawienie amenorrhea spowodowane niskim poziomem estrogenów.