Receptor prolaktyny (PRLR) jest receptorem cytokinowym typu I zakodowanym u ludzi przez gen PRLR na chromosomie 5p13-14. PRLR wiąże prolaktynę (PRL) jako receptor transmembranowy. Tak więc PRLR zawiera region zewnątrzkomórkowy, który wiąże PRL, region transmembranowy i region cytoplazmatyczny. PRLR może również wiązać się i być aktywowany przez hormon wzrostu (GH) i ludzki lakton łożyskowy (hPL), oprócz prolaktyny.

Ekspresja białka PRLR znajduje się w komórkach gruczołów sutkowych zgodnie z jego rolą w laktacji, ale jest również przedmiotem uwagi ze względu na jego różnorodne i pojawiające się role poprzez ekspresję w tkance tłuszczowej, proliferację komórek wysepek trzustkowych oraz odpowiedzi immunologiczne.

PRLR jest receptorem cytokinowym, a drugie kaskady posłańców obejmują szlak JAK-STAT, szlak JAK-RUSH, Ras-Raf-MAPK i szlak PI3K/AKT/mTOR. Zakłócenia w szlakach sygnalizacji PRLR są związane z rozwojem nowotworów i raka piersi.

Stwierdzono, że PRLR ma zasadnicze znaczenie dla dojrzewania lobuloalveolarnego gruczołów sutkowych w czasie ciąży, o czym świadczy fakt, że myszy znokautowane PRLR wykazują poważne upośledzenie rozwoju struktur lobuloalveolarnych.