Obraz z/do Mariany Ruiz Villarreal LadyofHats

Hormon uwalniający prolaktynę, znany również jako PRLH, jest hipotetycznym ludzkim hormonem lub czynnikiem uwalniającym hormon. Istnienie tego czynnika zostało hipotetycznie przyjęte jako prolaktyna jest jedynym obecnie znanym hormonem, dla którego znane są prawie wyłącznie negatywne czynniki regulujące (takie jak dopamina, czynnik hamujący rozwój białaczki, niektóre prostaglandyny), ale niewiele czynników stymulujących. Podczas gdy wiele czynników stymulujących i wzmacniających prolaktynę jest dobrze znanych (takich jak hormon uwalniający tyreotropinę, oksytocyna, wazoaktywny peptyd jelitowy i estrogen), te mają podstawowe funkcje inne niż stymulowanie uwalniania prolaktyny i poszukiwanie hipotetycznego czynnika uwalniającego lub czynników trwa nadal.

Peptyd uwalniający prolaktynę zidentyfikowany w 1998 roku był kandydatem do tej funkcji, jednak od 2008 roku wydaje się, że jego funkcja nie jest jeszcze całkowicie wyjaśniona.